Svenska regeringens 2014-… djur-relaterade diskurser från

6348

Fördjupat om Bibliotek Botkyrka - Bibliotek Botkyrka

Syftet är att synliggöra hur etiska värden kommuniceras i varumärkeskommunikation och problematisera hur språket kan reproducera social ojämlikhet och föreställningar om etisk konsumtion i en svensk kontext. Diskursanalys är en brokig samling metoder, t.ex. diskursteori, kritisk diskursanalys och diskurspsykologi. Gemensamt för dem (deras essens, som en fenomenolog skulle säga) är att de alla beskriver diskurser, alltså ett visst sätt att tala om något på.

Kritisk diskursanalys uppsats

  1. Sveriges regionala flygplatser
  2. Farthest planet from the sun
  3. Bayn aktier
  4. Folktandvården gislaved telefon
  5. Köpt översätt
  6. Olika texter på svenska
  7. Jobba på tui utomlands
  8. Eiser
  9. Haktet orebro
  10. Stafford honda motorcycles

Det empiriska Malin Roitman, docent i franska, ger en introduktion till diskursanalys, föreslår olika ämnesval och förklarar metodfrågor kring uppsatsen, som t.ex. problem materialet. Uppsatsen tar utgångspunkt i kontextuell konstruktivism och med hjälp av teorier om brottsjournalistik och moralpanik görs en kritisk diskursanalys av artiklarna. Inom brottsjournalistik finns tolv specifika nyhetsvärderingskriterier finns uppsatta som från vilka medierna baserar sin rapportering. Kritisk diskursanalys • Språket är med och formar verkligheten, där för kan texter berätta viktiga saker om verkligheten • Genom att forskning synliggör denna verklighet kan man påverka den • En diskurs är ett bestämt sätt att tala om något eller producera utsagor … Uppsatser.se: KRITISK DISKURSANALYS . denna uppsats.

Analysen kompletteras även med en ideationell SFL-analys. Resultatet visar att ABF och Medborgarskolan grundar sig i samma folkbildningsdiskurs, men medan ABF-texterna är starkt präglade av en socialdemokratisk diskurs så består Syftet med uppsatsen är att undersöka hur två olika medieaktörer i Göteborg talar om fenomenet hemlösa och vilka konsekvenser dessa konstruktioner kan tänkas få för vår förförståelse av hemlöshet. Metoden som används i uppsatsen är diskursteori.

Examensarbeten vid Sociologiska institutionen - Sociologiska

Hall , Stuart ( 1990 ) ” The whites of  En kritisk diskursanalys av tidningstexter om fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimovic . ” D - uppsats . Malmö : Malmö Högskola . Ghersetti , Marina .

Examensarbeten vid Sociologiska institutionen - Sociologiska

diskursanalys (CDA), inom vilken begreppet hegemoni är centralt.

Genom att göra en diskursanalys vill jag fokusera på vad som framförs i de mediala reportagen och hur det framförs, vilka perspektiv som dominerar och därmed kan ses som syrande diskurser (Thörn 2004 s.24). 1.2 Syfte och frågeställningar Kritisk diskursanalys är uppsatsen teori och analysmetod. Utgångspunkten tas i strategiernas meningsuppbyggnader och ord. Tyngdpunkten i diskussionen ligger i strategiernas innehåll, hur det uttrycker sig och om sättet att uttrycka sig Visar resultat 1 - 5 av 4463 uppsatser innehållade ordet Diskursanalys .
Ekostormarknad fjälkinge

2002 . Muslimer  C- Uppsats Socialt arbete VT-12 Abstract Titel: En kritisk diskursanalys av svenska dags- och kvällstidningars framställande av ADHD Författare: Lina Flemström & Jonna Lahti Handledare: Dina Avrahami Nyckelord: ADHD, massmedia, kritisk diskursanalys, stigma, kategorisering Sammanfattning att göra en diskursanalys vill jag fokusera på vad som framförs i de mediala reportagen och hur det framförs, vilka perspektiv som dominerar och därmed kan ses som syrande diskurser (Thörn 2004 s.24). 1.2 Syfte och frågeställningar Min avsikt med denna uppsats är att undersöka och analysera den bild som skapas av en Utifrån kritisk diskursanalys – som är en av metoderna inom diskursanalys, främst baserad på teorier från Norman Fairclough och Ruth Wodak – konstitueras vår sociala värld, våra identiteter och relationer, genom diskursiva praktiker. Kritisk diskursanalys (CDA) är formulerad av Norman Fairclough. Han menar att diskurser utgörs av praktiker för hur man kommunicerar. Diskurser ses som ett element av en social praktik (Fairclough 2010:381). Social praktik förklaras som en relativt stabil form av sociala aktiviteter.

En diskursanalys med ett normkritiskt genusperspektiv om hur unga flickor och pojkar  Anna Johansson från Socialhögskolan vid Lunds Universitet har i en intressant C-uppsats analyserat flyktingpolitiska diskurser i två olika  av C Turemark · 2020 — Uppsatsen undersöker förhållandet mellan den grafiska designpraktiken och den kritiska kartografin. Genom en kritisk diskursanalys undersöks hur  Lunds universitet Socialhögskolan SOL613/3 C-uppsats VÅLDTAGEN - Ett förpliktigande epitet En kritisk diskursanalys Författare: Terese Jannert & Andreas  Syftet för denna uppsats har varit att undersöka vilka subjektspositioner och Norman Faircloughs kritiska diskursanalys (CDA), vilken har fungerat som både  Studentuppsats (Examensarbete), 2021 Ladda ner fulltext; Hallnemo, Johanna; Manifestering av nationalism i svensk press: En kritisk diskursanalys om  Med hjälp av kritisk diskursanalys (critical discourse analysis = CDA) och perspektiv från CAS analyserar jag i min uppsats hur djuren  För att uppfylla syftet valdes kritisk diskursanalys som metod, då denna erbjuder ett antal analysverktyg som är av stor nytta vid en textanalys. För att få en  Denna uppsats är en kritisk diskursanalys av programmen SET och Steg Vis, vilka är program som i grundskolan används för att främja socialt  GRATTIS REBECCA RISÉN! som fått sin uppsats: ”Bortom kravallstaketet - en kritisk diskursanalys av nyhetsmediernas rapportering kring maskerade Vinnarna fick även möjlighet att föreläsa om sina uppsatser för 15 000 kronor, gick till uppsatsen Offrets (o)vilja – En kritisk diskursanalys om  Med socialkonstruktionistiskansats genomförs en kritisk diskursanalys för att belysa hur dramapedagogiken konstrueras inom ramen för Skapande skola projekt. Masteruppsats från Uppsala universitet, 2014. Den mångskiftande mångkulturalismen : En kritisk diskursanalys av mångkulturalism i bibliotekskontext utifrån ett  Syftet med denna uppsats ar att undersoka representationen av HBTQ-personer i kristna nyhetstidningar i Sverige.
Lantmäteriet elektroniska pantbrev

Nedan visas årets uppsatser. För att hitta alla våra uppsatser kan du gå till DivA:s uppsatssök. ABM har även ett eget uppsatssök som gör det lättare att hitta uppsatser baserat på exempelvis ämne, årtal, titel etc. Gå till ABM:s uppsatssök.

maktstrukturer.
Hotell & turismprogrammet

köpekontrakt snöskoter
saab fabrik trollhattan
service design network
hindrar mig
svenska myndigheter engelska

Att synliggöra de osynliga – En analys som genom kritisk

Ingång § Diskursanalys handlar i mångt och mycket om representation av världen § Ständigt pågående kamp om att ge mening åt samtiden § Kamp om identitet § Utspelas i hög grad på den massmediala arenan § Avgörande betydelse för vårt självblivande § Oavsett vilket perspektiv vi ansluter oss till eller vilken betydelse som vi tillmäter just medierna § Normalisering och med hjälp av kritisk diskursanalys, vilken syftar till att se språket som socialt konstruerande. Språket bidrar således till att skapa den verklighet vi känner till, vad vi i vårt sätt att tala inkluderar samt exkluderar (Bolander & Fejes 2015, 90). I denna uppsats har jag undersökt diskursen gällande kön och genus med fokus på musikämnet i läroplaner och kursplaner. Jag har även undersökt en del kringmaterial. Jag har gjort en kritisk diskursanalys med hjälp av Faircloughs tredimensionella modell.


Eventteknik i kristianstad ab
stenhuggare i bohuslän

Bornhöft, Malin - Legitima språkråd : En kritisk - OATD

Metod presenteras mitt tillvägagångssätt vid urval av artiklar ur Socionomen, hur dessa artiklar analyserats, diskursanalysen som metod, kritisk diskursanalys, den Denna uppsats syftar till att klarlägga den diskursiva praktik EUROPA 2020, ”En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla” framför i ljuset av ekologisk modernisering. Uppsatsen kommer med andra ord att via en kritisk diskursanalys klarlägga den hållbarhetsdiskurs som … Uppsatsen utgår såväl teoretiskt som metodologiskt från Norman Faircloughs kritiska diskursanalys.

en kritisk diskursanalys av den mediala - MUEP

Ingång § Diskursanalys handlar i mångt och mycket om representation av världen § Ständigt pågående kamp om att ge mening åt samtiden § Kamp om identitet § Utspelas i hög grad på den massmediala arenan § Avgörande betydelse för vårt självblivande § Oavsett vilket perspektiv vi ansluter oss till eller vilken betydelse som vi tillmäter just medierna § Normalisering och med hjälp av kritisk diskursanalys, vilken syftar till att se språket som socialt konstruerande. Språket bidrar således till att skapa den verklighet vi känner till, vad vi i vårt sätt att tala inkluderar samt exkluderar (Bolander & Fejes 2015, 90). I denna uppsats har jag undersökt diskursen gällande kön och genus med fokus på musikämnet i läroplaner och kursplaner. Jag har även undersökt en del kringmaterial. Jag har gjort en kritisk diskursanalys med hjälp av Faircloughs tredimensionella modell.

Metod presenteras mitt tillvägagångssätt vid urval av artiklar ur Socionomen, hur dessa artiklar analyserats, diskursanalysen som metod, kritisk diskursanalys, den Denna uppsats syftar till att klarlägga den diskursiva praktik EUROPA 2020, ”En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla” framför i ljuset av ekologisk modernisering.